מושב אסלה חרסה חרמון לבן

מושב חרמון מבית חרסה

גימור לבן

119.00