מרסס הדברה 15 ליטר

מרסס לחץ גב מקצועי

מצויד במיכל 15 ליטר

בעל פתח מילוי רחב במיוחד למניעת שפיכה

מצוייד באטמים

מרסס לשימוש מקצועי ונרחב

185.00