מתקן לנייר חתוך שבת (צץ רץ)

לנייר חתוך שבת (צץ רץ)

פלסטיק

שקוף / אטום לבן

89.00